Witamy na stronie rekrutacyjnej WFiS (Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015)

Important!

Dodatkowa rekrutacja na kognitywistykę:

  • od 19 lipca – rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
  • do 16 września – rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych
  • 17 września – ogłoszenie listy rankingowej
  • 18 – 25 września – przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych

Warning!

STUDENCIE! Drugi kierunek studiów na UMCS bezpłatny już w tym roku!

25 czerwca br. Senat UMCS podjął Uchwałę w sprawie odstąpienia (od roku akademickiego 2014/2015) od pobierania opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS.

Login